Ovocnářská unie
Moravy a Slezska

Logo Ovocnářské unie Moravy a Slezska

Richter Milan, Ing.,CSc.

Zámecká 48
Brno
644 00

Kontaktní údaje
Telefon: 1
Mobil:
Fax:
Email: 1
Web: 1
IČO: 1
DIČ: 1

Členění dle členské základny
Čestní členi

Pěstované plodiny

Tyto stránky vznikly za finanční podpory Jihomoravského kraje.