Ovocnářská unie
Moravy a Slezska

Logo Ovocnářské unie Moravy a Slezska

Historie

Ovocnářská unie Moravy a Slezska byla založena v roce 2004 jako zájmové sdružení fyzických a právnických osob zaregistrované na Ministerstvu vnitra České republiky. Je součástí Ovocnářské unie ČR.

Její předchůdkyní byla MSOU, vzniklá na jaře v roce 1990 v Brně, nejprve jako společný podnik sdružující podnikatelské subjekty v ovocnářství, později v roce 1992 v souvislosti se změnou právních zákonů jako zájmové sdružení právnických osob.

Ačkoliv sdružovala pěstitele ovoce na Moravě, úzce od svého začátku spolupracovala s českými ovocnáři a až do vzniku Ovocnářské unie České republiky v roce 1991 zastupovala a prosazovala v nově vzniklých hospodářských podmínkách po roce 1989 zájmy ovocnářů při jednáních s MZe ČR. v PS parlamentu ČR, u státních úřadů a institucí.

Byly prováděny akce rozdávání jablek v předvánočním období na podporu konzumace tuzemské ovoce v Brně a v Olomouci a následně organizovány tiskové konference.

Ve svém počátečním období pomáhala svým členům s odbytem ovoce. Členové se aktivně podíleli na vytvoření odbytového družstva ovocnářů ČR (CZ Fruit), které jako první vzniklo v roce 1998.

Podpora propagace odbytu a zvýšení konzumace tuzemského ovoce se průběžně prováděla v denním tisku, rozhlase i v krátkých programech České televize. Unie také každoročně začátkem února uskutečňovala odborné semináře, každým druhým rokem semináře k pěstování meruněk a broskvoní, které se střídaly se semináři pěstování modrých peckovin.

V letech 1993 - 1996 byly ve spolupráci s ovocnářskými inspektory ÚKZÚZ Brno a ostatními regionálními uniemi ovocnářů ČR prováděny inventarizace intenzivních ovocných sadů a byla vytvořena databáze ovocnářských podniků a intenzivních ovocných sadů s plochou nad 1 ha.

Unie se pravidelně podílela na výstavách ovoce na Zahradě Čech, Hortikomplex Olomouc a Znojemsko zahrada Moravy. Unie také organizačně zajišťovala a doposud zajišťuje účast na mezinárodní potravinářské výstavě Salima v Brně.

Od svého vzniku jejím předmětem činnosti a cílem je prosazování a hájení profesních a ekonomických zájmů svých členů. Usiluje o pokrok a modernizaci ovocnářství a v souvislosti s tím zajišťuje poradenskou službu, organizuje vzdělávací a osvětovou činnost, propagaci tuzemského ovoce a výstavnictví. Formou odborných exkurzí v zahraničí seznamuje své členy s moderními trendy pěstování ovoce, usiluje o spolupráci mezi pěstiteli, skladovateli ovoce, zpracovatelskými a obchodními subjekty a napomáhá vzniku odbytových organizací.

Již jako součást OUČR se aktivně podílela na vzniku současné dotační politiky MZe a aktivně vytvářela její pravidla.

U jejího zrodu byli zkušení moravští ovocnáři, šlechtitelé a představitelé výzkumu – její první předseda pan Miroslav Sedláčeka členové prvního předsednictva- Ing. Jaromír Čepička, Ing. Zdeněk Jansta, Ing. Zdeněk Bažant, Ing. Antonín Dvořák, Ing. Eva Jetmarová, Ing. Eduard Hamřík, Ing.Vratislav Hycl, Ing. František Flášar, Ing. Oldřich Studený, Ing. Pavel Chmiel, Ing. Miroslav Huk, Ing. Ivan Oukropec, pan Jiří Melka, pan Svída a tehdejší ředitel ÚKZÚZ Brno Ing. Jiří Kalášek, který poskytl unii rovněž střechu nad hlavou v budově odrůdové zkušební stanice v Želešicích u Brna.

V té době členská základna obhospodařovala 5 200 ha ovocných sadů a 220 ha ovocných školek.

Další valné hromady se uskutečnily ve členských podnicích JZD Blučina, ZD Velké Bílovice, Patria Kobylí, AGD Práče a od roku 1997 se valné hromady uskutečňují pravidelně při ovocnářském semináři ve Skalském Dvoře.

Na postu předsedů se vystřídali:

1990 - 1992 pan Miroslav Sedláček

1992 - 1998 Ing. Jaromír Čepička

1998 - 2004 pan Dušan Sedláček

2004 - 2011 Ing. Josef Viktorin

2011 - doposud Bc. Ivo Pokorný

Místopředsedy postupně byli nebo doposud jsou Ing. Jaromír Čepička, Ing. Zdeněk Bažant, Ing. Oldřich Studený, Bc. Ivo Pokorný a pan Letocha

V současné době sídlí OUMS v Brně na ulici Přízová 8. Členskou základnu tvoří 57 právnických ovocnářských subjektů,95 fyzických ovocnářských subjektů , 14 školkařů a 9 ostatních subjektů -zabývajících se obchodní činností, výstavbou skladovacích zařízení a vzděláváním mladých ovocnářů.

Členové OUMS pěstují ovoce na 4 100 ha sadů z toho je 2 040 ha jabloní, 70 ha hrušní, 70 ha třešní, 330 ha višní, 530 ha meruněk, 220 ha broskvoní, 570 ha slivoní, 200 ha červeného a 55 ha černého rybízu, 10 ha malin a 5 ha jahod a ovocné výpěstky na 120 ha ovocných školek.

Tyto stránky vznikly za finanční podpory Jihomoravského kraje.